Etika

Temeljne vrijednosti, moralna načela i pravila odgovornog ponašanja i poslovanja uređeni su Kodeksom korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele i Etičkim kodeksom trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o.

Cilj Kodeksa je uspostava, održavanje i daljnje unaprjeđenje visokih standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja kako bi se učinkovito i odgovorno upravljalo državnom imovinom i postigla dobrobit za trgovačko društvo kroz povećanje vjerodostojnosti, profesionalizma i konkurentnosti, ali i dobrobiti za zajednicu.

Etičkim kodeksom Društva uređuju se pravila dobrog ponašanja i etička načela kojih se svi djelatnici u obavljanju svojih poslova trebaju pridržavati.

Povjerenica za etiku

Ana Vlah
Tel: +385 (1) 2016 917
E-mail: ana.vlah@hr-nekretnine.hr

Zamjenica povjerenice za etiku

Vesna Runjak
Tel: +385 (1) 6346 384
E-mail: vesna.runjak@hr-nekretnine.hr

Relevantna dokumentacija:

Etički kodeks trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o.
Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele