Osnovne informacije

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

u 100% je vlasništvu Republike Hrvatske

OIB: 79058504140
MBS: 080879290
IBAN: HR0223900011100807245 kod Hrvatske poštanske banke d.d. u Zagrebu

Osnivač/članovi društva: Republika Hrvatska
Upis u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Djelokrug poslovanja

Državne nekretnine upravljaju stanovima i poslovnim prostorima od komercijalne vrijednosti, rezidencijalnim objektima i ostalim nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje su Društvu prenesene na upravljanje od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Društvo je ovlašteno sklapati sve poslove vezane uz djelokrug poslovanja.

Ikonica osnivač

Osnivač

Republika Hrvatska
Ikonica skupštine

Skupština

Republika Hrvatska,
koju zastupa ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 Ikonica nadzornog odbora

Nadzorni odbor

Goran Gotal
Ilijana Krešić Rajič
Ivana Leko
Ikonica uprave društva

Uprava društva

Renata Sabo,
direktorica društva

Organizacijska struktura

Sjedište Državnih nekretnina d.o.o. je u Zagrebu na adresi Planinska ulica 1, a osim u Zagrebu, Društvo posluje i na lokacijama Split, Hvar i Brijuni.

Organizacijska shema

Revizijski odbor

Članovi Revizijskog odbora:

  • Mihovil Anđelinović, predsjednik
  • Antonija Rimac Gelo, zamjenica predsjednika
  • Damir Kaufman, član