Osnovne informacije

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

u 100% je vlasništvu Republike Hrvatske

OIB: 79058504140
MBS: 080879290
IBAN: HR0223900011100807245 kod Hrvatske poštanske banke d.d. u Zagrebu

Osnivač/članovi društva: Republika Hrvatska
Upis u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Djelokrug poslovanja

Državne nekretnine upravljaju stanovima i poslovnim prostorima od komercijalne vrijednosti, rezidencijalnim objektima i ostalim nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje su Društvu prenesene na upravljanje od strane Ministarstva državne imovine. Društvo je ovlašteno sklapati sve poslove vezane uz djelokrug poslovanja.

Osnivač

Republika Hrvatska

Skupština

Mario Banožić, ministar državne imovine

Nadzorni odbor

Hrvoje Ćosić
Ilijana Krešić Rajič
Ivana Leko

Uprava društva

Renata Sabo,
direktorica društva

Organizacijska struktura

Sjedište Državnih nekretnina d.o.o. je u Zagrebu na adresi Planinska ulica 1, a osim u Zagrebu, Društvo posluje i na lokacijama Split, Hvar i Brijuni.

Organizacijski je podijeljeno na Ured Uprave i 5 Sektora:

  • Sektor za poslovne prostore
  • Sektor za stanove
  • Sektor za ekonomsko-financijske poslove
  • Sektor investicijskih i tehničkih poslova
  • Sektor pravnih poslova

Revizijski odbor

Članovi Revizijskog odbora:

  • Mihovil Anđelinović, predsjednik
  • Hrvoje Ćosić, zamjenik predsjednika
  • Milkica Gudeljević, članica

Copyright © 2019.Izrada web stranica: Play Digital