O nama

Državne nekretnine su trgovačko društvo i pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Kao takvi, usmjereni smo na postizanje strateških razvojnih ciljeva i zaštitu nacionalnih interesa te na što efikasnije upravljanje državnom imovinom u korist državnog proračuna. Posebno smo okrenuti pronalaženju i implementaciji novih i još učinkovitijih rješenja upravljanja nekretninama.

Ikonica poslovni prostori

1868poslovnih prostora

Ikonica rezidencija

8državnih rezidencija

Ikonica stanova

5031stanova

Ikonica diplomatsko konzularnih predstavništava

5diplomatsko-konzularnih predstavništava

Velik broj nekretnina kojima Društvo upravlja podliježe najvišim stupnjevima kulturne zaštite, kako zbog vrijednih lokacija na kojima su smještene, tako i zbog na tisuće vrijednih artefakata koji se u njima nalaze, pa smo u svom djelovanju usko vezani uz Ministarstvo kulture, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo turizma, Hrvatski restauratorski zavod i lokalna tijela za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Nekretnine kojima upravljamo nalaze se na 132 različite lokacije diljem Republike Hrvatske i zauzimaju ukupnu površinu od 374 680 m2. Održavamo i 400 000 m2 zaštićenih parkovnih površina posvećujući pri tome veliku pažnju očuvanju nacionalne prirodne baštine. Posebnu odgovornost za Društvo predstavlja bogat umjetnički inventar rezidencijalnih vila u kojima čuvamo preko 5 000 umjetnina i knjižne građe.

Društvo kroz vrijeme

2021.

Društvo ocijenjeno kreditnim rejtingom A i svrstano u najstabilnije poduzetnike u RH

2020.

Društvo uvršteno u prvih pet stvaratelja novih vrijednosti u djelatnosti nekretnina

2020.

U 2020. sklopljena 272 ugovora o zakupu poslovnog prostora

2019.

U 2019. sklopljeno 486 ugovora o zakupu poslovnog prostora

prosinac
2018.

Izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

2018.

U 2018. sklopljena 132 ugovora o zakupu poslovnog prostora

kolovoz
2018.

Društvo od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

lipanj
2018.

Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom

svibanj
2018.

Novim Ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji između Ministarstva državne imovine i Državnih nekretnina d.o.o. i novom Izjavom o osnivanju proširen predmet poslovanja Društva

siječanj
2018.

Društvo od posebnog i strateškog interesa za Republiku Hrvatsku

2017.

Zaključen 31 ugovor o zakupu poslovnog prostora

kolovoz
2017.

Republika Hrvatska upisana u registar kao osnivač i jedini član Društva

svibanj
2017.

Preseljenje na lokaciju Društva u zgradu u Planinskoj ulici 1, Zagreb

2016.

Od 2014. do kraja 2016. zaključena 132 ugovora o zakupu poslovnog prostora

veljača
2014.

Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji između Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Državnih nekretnina d.o.o.

listopad
2013.

Izjava o osnivanju društva Državne nekretnine d.o.o.

Od 2016. godine član smo europske organizacije PuRE-net (The Public Real Estate Network) koja okuplja nacionalne agencije i ministarstva odgovorna za upravljanje javnim i državnim nekretninama u Europi.