O nama

Državne nekretnine su trgovačko društvo i pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Kao takvi, usmjereni smo na postizanje strateških razvojnih ciljeva i zaštitu nacionalnih interesa te na što efikasnije upravljanje državnom imovinom u korist državnog proračuna. Posebno smo okrenuti pronalaženju i implementaciji novih i još učinkovitijih rješenja upravljanja nekretninama.

Ikonica poslovni prostori

1738poslovnih prostora

Ikonica rezidencija

8državnih rezidencija

Ikonica stanova

4986stanova

Ikonica diplomatsko konzularnih predstavništava

5diplomatsko konzularnih predstavništava

Velik broj nekretnina kojima Društvo upravlja podliježe najvišim stupnjevima kulturne zaštite, kako zbog vrijednih lokacija na kojima su smještene, tako i zbog na tisuće vrijednih artefakata koji se u njima nalaze, pa smo u svom djelovanju usko vezani uz Ministarstvo kulture, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo turizma, Hrvatski restauratorski zavod i lokalna tijela za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Nekretnine kojima upravljamo nalaze se na 130 različitih lokacija diljem Republike Hrvatske i zauzimaju ukupnu površinu od 365 427 m2. Održavamo i 400 000 m2 zaštićenih parkovnih površina posvećujući pri tome veliku pažnju očuvanju nacionalne prirodne baštine. Posebnu odgovornost za Društvo predstavlja bogat umjetnički inventar rezidencijalnih vila u kojima čuvamo preko 5 000 umjetnina i knjižne građe.

Društvo kroz vrijeme

2020.

U 2020. sklopljena 272 ugovora o zakupu poslovnog prostora

2019.

U 2019. sklopljeno 486 ugovora o zakupu poslovnog prostora

prosinac
2018.

Izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

2018.

U 2018. sklopljena 132 ugovora o zakupu poslovnog prostora

kolovoz
2018.

Društvo od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

lipanj
2018.

Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom

svibanj
2018.

Novim Ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji između Ministarstva državne imovine i Državnih nekretnina d.o.o. i novom Izjavom o osnivanju proširen predmet poslovanja Društva

siječanj
2018.

Društvo od posebnog i strateškog interesa za Republiku Hrvatsku

2017.

Zaključen 31 ugovor o zakupu poslovnog prostora

kolovoz
2017.

Republika Hrvatska upisana u registar kao osnivač i jedini član Društva

svibanj
2017.

Preseljenje na lokaciju Društva u zgradu u Planinskoj ulici 1, Zagreb

2016.

Od 2014. do kraja 2016. zaključena 132 ugovora o zakupu poslovnog prostora

veljača
2014.

Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji između Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Državnih nekretnina d.o.o.

listopad
2013.

Izjava o osnivanju društva Državne nekretnine d.o.o.

Od 2016. godine član smo europske organizacije PuRE-net (The Public Real Estate Network) koja okuplja nacionalne agencije i ministarstva odgovorna za upravljanje javnim i državnim nekretninama u Europi.