O nama

Državne nekretnine su trgovačko društvo i pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Kao takvi, usmjereni smo na postizanje strateških razvojnih ciljeva i zaštitu nacionalnih interesa te na što efikasnije upravljanje državnom imovinom u korist državnog proračuna. Posebno smo okrenuti pronalaženju i implementaciji novih i još učinkovitijih rješenja upravljanja nekretninama.

Ikonica poslovni prostori

1922poslovnih prostora

Ikonica rezidencija

8državnih rezidencija

Ikonica stanova

5096stanova

Ikonica diplomatsko konzularnih predstavništava

5diplomatsko-konzularnih predstavništava

Velik broj nekretnina kojima Društvo upravlja podliježe najvišim stupnjevima kulturne zaštite, kako zbog vrijednih lokacija na kojima su smještene, tako i zbog na tisuće vrijednih artefakata koji se u njima nalaze, pa smo u svom djelovanju usko vezani uz Ministarstvo kulture, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo turizma, Hrvatski restauratorski zavod i lokalna tijela za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Nekretnine kojima upravljamo nalaze se na 134 različite lokacije diljem Republike Hrvatske i zauzimaju ukupnu površinu od 382 404 m2. Održavamo i 400 000 m2 zaštićenih parkovnih površina posvećujući pri tome veliku pažnju očuvanju nacionalne prirodne baštine. Posebnu odgovornost za Društvo predstavlja bogat umjetnički inventar rezidencijalnih vila u kojima čuvamo preko 5 000 umjetnina i knjižne građe.

Društvo kroz vrijeme

III. kvartal
2021.
 • Društvo ocijenjeno kreditnim rejtingom A i svrstano u najstabilnije poduzetnike u RH
 • 8,6 milijuna kuna pomoći gospodarstvu u pandemiji
 • Nekretnina na upravljanju: > 7000
 • Vrijednost sklopljenih ugovora o zakupu > 500 milijuna kuna
 • Broj zaposlenika: 119
2020.
 • Društvo uvršteno u prvih pet stvaratelja novih vrijednosti u djelatnosti nekretnina
 • 13,1 milijun kuna pomoći gospodarstvu u godini s potresima i pandemijom
 • 112 milijuna kuna ukupnih prihoda i rast od 8%
 • 30,6 milijuna kuna neto dobit
 • Uplate u državni proračun: 50 milijuna kuna
 • 2962 očevida na nekretninama
 • Vrijednost sklopljenih ugovora o zakupu: 467 milijuna kuna
 • Broj zaposlenika: 119
2019.
 • 103 milijuna kuna ukupnih prihoda i rast od 17%
 • 38,7 milijuna kuna neto dobit i rekordan rast dobiti od 74%
 • Aktiva porasla 50% (115 milijuna kuna)
 • Povrat na imovinu i kapital: ROA 34%, ROE 44%
 • Uplate u državni proračun: 42,7 milijuna kuna
 • Ulaganja u imovinu: 11,8 milijuna kuna
 • Sklopljeno 486 ugovora o zakupu poslovnog prostora
 • Vrijednost sklopljenih ugovora o zakupu: 340 milijuna kuna
 • Broj zaposlenika: 118
2018.
 • Društvo od posebnog i strateškog interesa za RH
 • Novim Ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji s Ministarstvom državne imovine i novom Izjavom o osnivanju proširen predmet poslovanja Društva
 • Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom
 • Društvo od posebnog interesa za RH
 • Izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
 • 88 milijuna kuna ukupnih prihoda i rast od 15%
 • 22,3 milijuna kuna neto dobit i rast od 36%
 • Aktiva porasla 57% (77 milijuna kuna)
 • Uplate u državni proračun: 19 milijuna kuna
 • Ulaganja u imovinu: 7,4 milijuna kuna
 • Vrijednost sklopljenih ugovora o zakupu: 91 milijuna kuna
2017.
 • Sjedište Društva u Planinskoj ulici 1, Zagreb
 • RH upisana u registar kao osnivač i jedini član Društva
 • Nekretnina na upravljanju: 5426
 • 76,1 milijun kuna ukupnih prihoda
 • 16,4 milijuna kuna neto dobit
 • Aktiva porasla 11% (48 milijuna kuna)
 • Uplate u državni proračun: 28,8 milijuna kuna
 • Ulaganja u imovinu: 2,8 milijuna kuna
 • Očevidi na nekretninama: 1370
 • Vrijednost sklopljenih ugovora o zakupu: 9 milijuna kuna
2016.
 • Od 2014. do kraja 2016. zaključena 132 ugovora o zakupu poslovnog prostora
 • Član europske organizacije PuRE-net koja okuplja pravne osobe odgovorne za upravljanje javnim i državnim nekretninama
2014.
 • Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji između Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Državnih nekretnina d.o.o.
listopad
2013.
 • Izjava o osnivanju društva Državne nekretnine d.o.o.