Poslovni prostori

Društvo Državne nekretnine upravlja s približno 6000 nekretnina, od kojih su četvrtina poslovni prostori. Poslovni prostori u vlasništvu su Republike Hrvatske, a Državnim nekretninama na upravljanje su predani od strane Ministarstva državne imovine.

Broj sklopljenih ugovora o zakupu poslovnog prostora

47Lokacije u RH

117 836Površina u m2

Glavni je cilj Društva aktivirati državnu imovinu stavljanjem u funkciju praznih poslovnih prostora i pravno regulirati odnose sa što većim brojem postojećih korisnika, sukladno postojećoj zakonskoj regulativi. Uplatama PDV-a, poreza na dobit i dobiti Društvo pridonosi državnom proračunu, a kroz investicije i održavanje povećava vrijednost i mogućnosti za komercijalizaciju poslovnih prostora. Natječajima za zakup želimo poslovne prostore staviti u funkciju te pridonijeti stvaranju preduvjeta za gospodarski rast i razvoj države poštujući načela upravljanja državnom imovinom.

Od 2014. godine do kraja 2. kvartala 2019. Društvo je provelo 26 natječaja za zakup poslovnih prostora, tržištu ponudilo 646 poslovnih prostora i obrađeno je 1456 ponuda zainteresiranih korisnika na području cijele Republike Hrvatske.

Samo u prosincu 2017.,  u 3 natječaja oglašeno je 98 nekretnina za koje je pristiglo 548 ponuda. U 2018.  i II. kvartalu 2019. objavljeno je 8 natječaja, ponuđeno 158 poslovnih prostora, a obrađeno 546 pristiglih ponuda.

Visine zakupnina postignute na natječajima prvenstveno su ovisile o lokaciji i veličini poslovnog prostora te su se kretale od 236,00 kn do 120.750,00 kn mjesečno, uvećano za PDV.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske mogli su do 30. lipnja 2019. predati zahtjev za reguliranjem zakupnog odnosa.

Izračun zakupnine - poslovni prostor

Kriteriji koji utječu na formiranje početne cijene poslovnog prostora su veličina poslovnog prostora, lokacija poslovnog prostora unutar pojedine zone i iznos najviše zakupnine određen kriterijima za određivanje zakupnine jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za poslovne prostore koji su predmetom javnog natječaja, početni iznos mjesečne zakupnine određuje se u iznosu najviše zakupnine određene prema kriterijima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neovisno o djelatnosti ili, kada takvi kriteriji nisu propisani, temeljem podataka o visini zakupnine za poslovne prostore na njenom području koje je ona dala u zakup.

Propisi lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica mjerodavni su za definiranje dopuštenih djelatnosti unutar pojedine zone stoga Društvo u uvjetima natječaja ne postavlja ograničenja po pitanju djelatnosti koje je moguće obavljati u poslovnim prostorima.

Iznos naknade za poslovne prostore koji su u neposrednom posjedu ovisit će o visini zatečene naknade za korištenje koju korisnik plaća drugom suvlasniku, suvlasnicima ili trećim osobama. Ako je utvrđeni iznos viši od iznosa dobivenog izračunom temeljenim na najvišoj zakupnini utvrđenoj po kriterijima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, korisnik će plaćati onaj iznos mjesečne naknade za korištenje koji je ekonomski povoljniji za Republiku Hrvatsku.

Kriteriji prema kojima se formira cijena zakupa ili korištenja određeni su Odlukom Ministarstva državne imovine o iznosu naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske, Odlukom o iznosu zakupnine po kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o zakupu neposrednim posjednicima i Odlukom o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnoga prostora; sukladno važećem zakonodavnom okviru – Zakonu o upravljanju državnom imovinom i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

Copyright © 2019.Izrada web stranica: Play Digital