Poslovni prostori

Društvo Državne nekretnine upravlja s približno 6000 nekretnina, od kojih su četvrtina poslovni prostori. Poslovni prostori u vlasništvu su Republike Hrvatske, a Državnim nekretninama na upravljanje su predani od strane Ministarstva državne imovine.

Broj sklopljenih ugovora o zakupu poslovnog prostora

47Lokacije u RH

117 836Površina u m2

Glavni cilj Društva je aktivirati državnu imovinu stavljanjem u funkciju praznih poslovnih prostora i pravno regulirati odnose sa što većim brojem postojećih korisnika, sukladno postojećoj zakonskoj regulativi. Uplatama PDV-a, poreza na dobit i dobiti Društvo pridonosi državnom proračunu, a kroz investicije i održavanje povećava vrijednost i mogućnosti za komercijalizaciju poslovnih prostora. Natječajima za zakup želimo poslovne prostore staviti u funkciju te pridonijeti stvaranju preduvjeta za gospodarski rast i razvoj države poštujući načela upravljanja državnom imovinom.

 

 

Od 2014. godine do kraja 2. kvartala 2019. Društvo je provelo 26 natječaja za zakup poslovnih prostora, tržištu ponudilo 646 poslovnih prostora i obrađeno je 1456 ponuda zainteresiranih korisnika na području cijele Republike Hrvatske.

Samo u prosincu 2017.,  u 3 natječaja oglašeno je 98 nekretnina za koje je pristiglo 548 ponuda. U 2018.  i II. kvartalu 2019. objavljeno je 8 natječaja, ponuđeno 158 poslovnih prostora, a obrađeno 546 pristiglih ponuda.

Visine zakupnina postignute na natječajima prvenstveno su ovisile o lokaciji i veličini poslovnog prostora te su se kretale od 236,00 kn do 120.750,00 kn mjesečno, uvećano za PDV.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske mogli su do 30. lipnja 2019. predati zahtjev za reguliranjem zakupnog odnosa. Do navedenog roka Društvo je zaprimilo 885 zahtjeva neposrednih posjednika za sklapanjem ugovora o zakupu.

Copyright © 2019.Izrada web stranica: Play Digital