Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

11. 04. 2018. U Narodnim Novinama broj 34/2018 od 11. travnja 2018. godine raspisan je natječaj za popunjavanje slobodnih sistematiziranih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:

  1. VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO, Pododjel za financije, Odjel za financije i računovodstvo, Služba za financijsko upravljanje i javnu nabavu, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu – jedan izvršitelj,
  2. VODITELJ ODJELA ZA POSLOVE PRAVNE POTPORE SUSTAVU, Služba pravnih poslova, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu – jedan izvršitelj,
  3. DOMAĆICA, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina – jedan izvršitelj (mjesto rada: otok Veli Brijun)

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513, 01 2657 512 ili na adrese elektroničke pošte: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.