Kontakt

Državne nekretnine d.o.o.
Planinska ulica 1
HR-10000 Zagreb

Tel: +385 (0) 1 6346 292
Fax: +385 (0) 1 6346 459
E-mail: info@hr-nekretnine.hr

Kontakt za medije

press@hr-nekretnine.hr
Tel: +385(0)1 2092-112

Kontakt za tijela državne uprave i
pravne osobe s javnim ovlastima

pisarnica@hr-nekretnine.hr

Kontakt za građane

Građani informacije mogu zatražiti radnim danom od 09:00 – 12:00 sati na brojeve telefona:
+385 (0)1 6346-482 (stanovi)
+385 (0)1 6346-491 (pravni poslovi)
+385 (0)1 6346-312 (poslovni prostori)

Putem elektroničke pošte:
info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr
info.stanovi@hr-nekretnine.hr
info@hr-nekretnine.hr

Pisanim putem na adresu:
Planinska ulica 1, 10 000 Zagreb

Osobno u prostorijama Državnih nekretnina d.o.o.
uz obaveznu prethodnu najavu na
e-mail: info@hr-nekretnine.hr

Faksom na broj:
+385 (0)1 6346-459

Uprava

Član Uprave - direktorica Društva
Renata Sabo, dipl. oecc.
+385 (0)1 6346-292

Ured Uprave

Savjetnica za poslovne procese i usklađenost
Ana Vlah, dipl. iur.
+385 (0)1 6346-292

Sektori

Sektor za poslovne prostore
Maja Đerek, dipl. iur.
+385 (0)1 6346-312
Sektor za stanove
Dario Karlovčan, dipl. ing. stroj.
+385 (0)1 6346-482
Sektor pravnih poslova
Ivana Leko, dipl. iur.
+385 (0)1 6346-491
Sektor za ekonomsko-financijske poslove
Ljubica Borić, dipl. oecc.
+385 (0)1 6346-392
Sektor investicijskih i tehničkih poslova
Željka Ćutuk, dipl. ing. stroj.
+385 (0)1 6346-242
Copyright © 2020.Izrada web stranica: Play Digital