Javna nabava - e-savjetovanje

Državne nekretnine d.o.o. temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednost za nabavu robe ili usluga, provodi postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno pet dana. Sukladno članku 198. stavku 4., nakon provedenog savjetovanja i razmotrenih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata, naručitelj izrađuje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te isto objavljuje na ovoj internetskoj stranici.


Otvorena savjetovanja

Trenutno nema otvorenih savjetovanja.


ARHIVA

Prethodno savjetovanje za postupak nabave revitalizacije plinske kotlovnice u Zagrebu, Visoka 15. Trajanje savjetovanja 12. 10. 2017. - 17. 10. 2017. Svi zainteresirani gospodarski subjekti primjedbe i prijedloge dostavljaju najkasnije do utorka 17. 10. 2017. na adresu elektroničke pošte: gordana.tratnik@hr-nekretnine.hr.

Izvješće o primjedbama i prijedlozima za prethodno savjetovanje