Često postavljana pitanja

 1. Kada će biti vraćena jamčevina uplaćena po natječaju za najam stanova?

  Jamčevina uplaćena po natječaju za najam stanova bit će vraćena u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.


 2. Kada će se zaključivati ugovori o najmu s najboljim ponuditeljima?

  Ugovori o najmu s najboljim ponuditeljima zaključivat će se nakon donošenja odluke o izboru najboljeg ponuditelja za svaki stan koji je bio predmet natječaja i nakon ispunjavanja osnovnih tehničkih uvjeta, s tim da najam stana počinje danom zaključenja ugovora o najmu odnosno solemnizacije.


 3. Postoji li mogućnost najma stanova s posebnim kategorijama, npr. invalidnim osobama (neposredno i s kojom visinom najamnine)?

  Nažalost, nema mogućnosti neposrednog najma s posebnim kategorijama korisnika sukladno odredbama Zakona o najmu stanova i Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Navedena kategorija može se svojim zahtjevima obratiti nadležnim jedinicama lokalne samouprave koje su, sukladno svojim kriterijima, dužne stambeno zbrinjavati takve i slične kategorije korisnika.  


 4. Može li se osobama s posebnim potrebama, a korisnici su preuzetih stanova od strane Republike Hrvatske, umanjiti najamnina na način da ne plaćaju dvostruku pričuvu, već nižu najamninu, s obzirom na njihov status?

  Nažalost, nema mogućnosti umanjenja visine slobodno ugovorene najamnine za  najmoprimce koji su stanove dobili od jedinica lokalne samouprave kao zaštićeni najmoprimci s osnova statusa osoba slabog imovnog stanja i drugih kategorija prema njihovim propisanim uvjetima i kriterijima.


 5. Kako će se i na koji način moći regulirati status dugogodišnjih bespravnih korisnika, koji uredno plaćaju naknadu za korištenje?

  Prema sadašnjim propisima, stambeno se mogu zbrinjavati, po posebnim uvjetima, samo HRVI iz Domovinskog rata na način da se navedeni stanovi predaju na upravljanje nadležnom Ministarstvu branitelja. Za ostale kategorije bespravnih korisnika za sada ne postoji mogućnost najma stanova koje koriste.


 6. Postoji li mogućnost otplate dugovanja s osnova najamnine ili naknade za korištenje na rate i na koji način?

  Korisnici stanova mogu svoja zaostala dospjela, a neuplaćena dugovanja s osnova najma ili korištenja stanova otplaćivati u roku od najviše 12 mjesečnih obroka od dana utvrđivanja dugovanja, u protivnom će se pristupiti pokretanju postupka za naplatu, a ovisno o statusu korištenja - i iseljenju putem nadležnih državnih tijela


 7. Kada će biti objavljeni sljedeći natječaji za najam stanova?

      Predlažemo svim zainteresiranim osobama pratiti internetske stranice ovog Društva.


 8. Na koji način se vrši obračun najamnine za stanove koji su utvrđeni vlasništvom  Republike Hrvatske, a korisnici istih preuzeti od prednika?

  Najamnina odnosno naknada za korištenje stanova obračunava se ovisno o statusu korisnika temeljem:

  • Uredbe o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine“, 40/97 i 117/05)
  • Odluke o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine („Narodne novine“, br. 120/2000),

  na način da:

  • bivši nositelji stanarskog prava plaćaju najamninu u visini zaštićene najamnine
  • bivši nositelji stanarskog prava plaćaju najamninu u visini slobodno ugovorene  najamnine ukoliko obavljaju djelatnost u stanu ili imaju drugu useljivu kuću ili stan u svom vlasništvu
  • osobe slabog imovnog stanja kao zaštićeni najmoprimci od strane jedinica lokalne samouprave, plaćaju slobodno ugovorenu najamninu (u visini dvostruke pričuve u zgradi u kojoj se stan nalazi)
  • korisnici bez valjanog pravnog osnova plaćaju naknadu za korištenje u visini 15,00 kn/m²

 9. Da li se mogu dobiti podaci odnosno popis praznih poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a koji prostori se mogu uzeti u zakup putem javnog natječaja?

  Sve nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske objavljene su Registru državne imovine, sukladno Uredbi o Registru državne imovine (NN 55/11) te je isti objavljen na službenim stranicama Ministarstva državne imovine (www.imovina.gov.hr). Pojedinačni popis praznih poslovnih prostora nije posebno objavljen te je potrebno isključivo pratiti objavu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na web stranicama  društva Državne nekretnine d.o.o. (www.hr-nekretnine.hr), Ministarstva državne imovine (www.imovina.gov.hr),  te na stranicama Hrvatske gospodarske komore (www.hgk.hr).


 10. Tko objavljuje natječaj za zakup praznih poslovnih prostora i koji su uvjeti natječaja za zakup poslovnog prostora?

  Društvo Državne nekretnine raspolaže s određenim praznim nekretninama koje su preuzete  temeljem Ugovora o poslovno tehničkoj suradnji, klasa: 943-01/14-01/38, ur. broj: 536-01/02-14/1, zaključenim 21. veljače 2014. godine s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom (prednikom Ministarstva državne imovine). Na prijedlog Društva Državne nekretnine d.o.o., odluku o  davanju u zakup poslovnih prostora donosi Ministarstvo državne imovine, na temelju članaka 54. stavak 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 94/2013), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/2011). Preuzete prazne nekretnine objavljuju se javno u najmanje jednom od javnih glasila te  na stranicama društva Državne nekretnine d.o.o. (www.hr-nekretnine.hr), Ministarstva državne imovine (www.imovina.gov.hr), te na stranicama Hrvatske gospodarske komore (www.hgk.hr).


 11. Zašto se korisnicima poslovnih prostora obračunava na zakupninu Porez na dodatnu vrijednost?

  Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se stopa PDV-a, temeljem Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 I 153/13).


 12. Kako često se objavljuju javni natječaji praznih poslovnih prostora i koliki je rok za podnošenje ponuda?

  Javni natječaji za zakup poslovnih prostora objavljuju se u prosjeku svaka dva mjeseca (po mogućnosti i ranije), a rok za podnošenje ponuda je 30 dana.


 13. Da li je moguće da korisnik poslovnog prostora dobije suglasnost za pristupanje zajedničkom obrtu druge fizičke osobe/obrtnika, odnosno da li je  moguće dobiti suglasnost za zaključenje Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji zakupnika i  druge pravne osobe?

  Sukladno članku 19. navedenog Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio prostora dati u podzakup te se suglasnost može dati isključivo nasljedniku obrtnika koji bi nastavio vođenje obrta ili preuzimanje obrta od člana obiteljskog domaćinstva. U pravilu suglasnost na Ugovore o poslovno tehničkoj suradnji, kao i suglasnost za Ugovore o podzakupu poslovnog prostora se ne daju, ukoliko Ugovorom o zakupu poslovnog prostora nije drugačije regulirano.