• DOBRODOŠLI
  • DOBRODOŠLI
  • DOBRODOŠLI
  • DOBRODOŠLI

Kontakt

Državne nekretnine d.o.o.

   

Informacije za građane

Građani mogu zatražiti informacije radnim danom od 09:00–12:00 sati:

Kalendar događanja


Obavijest dobavljačima

Državne nekretnine d.o.o. od 1. prosinca 2018. zaprimat će e-račune.

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), čime se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi direktiva 2014/55/EU, Državne nekretnine d.o.o. će od 1.prosinca 2018. zaprimati e-račune po EU normi (2014/55/EU). Podaci će biti objavljeni u Registru korisnika e-računa na stranicama Financijske agencije (FINA).
Kontakt:
E-mail: info@hr-nekretnine.hr